Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy PN2

 

Zaawansowane nurkowanie z użyciem nitroksu pozwoli Ci wkroczyć pełną parą na ścieżkę nurkowań technicznych. Głębokie nurkowania staną się bezpieczniejsze, z uwagi na fakt, że podczas dekompresji wykorzystasz mieszaninę o dużej zawartości tlenu (powyżej 40%) skracając w ten sposób znacznie wymagany czas dekompresyjny. Podczas kursu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem butli bocznej, w której znajdować się będzie Twoja mieszanina dekompresyjna. 

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:

 • Ukończyć 18
 • Posiadać stopień P2 KDP/CMAS ** lub równorzędny stopień innych organizacji
 • Posiadać stopień Płetwonurka Nitroksowego PN1 KDP/CMAS  lub równorzędny stopień innych organizacji
 • Posiadać stopień Płetwonurka Zestawu Butlowego PZB KDP/CMAS  lub równorzędny stopień innych organizacji
 • Posiadać zalogowane 10 nurkowań stażowych, w tym minimum 5 nurkowań nitroksowych i 5 nurkowań w zestawie butlowym
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania
 • Posiadać ubezpieczenie NNW

Program  szkolenia:

 • Część teoretyczna: 11,5 godziny wykładów 
 • Część praktyczna: 9 godziny zajęć praktycznych, w tym 4 nurkowania o minimalnym czasie każdego nurkowania 30 minut  i ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie głównej maksymalnie 1,4 ata oraz 1,6 ata w mieszaninie dekompresyjnej. 

Uzyskiwane uprawnienia:

 • do nurkowań z 1 butlą boczną, w której znajduje się mieszanina nitroksowa o zawartości tlenu powyżej 40%  będąca gazem dekompresyjnym.
 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem
 • są wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek Trimiksowy Normoksyczny KDP/CMAS PT1.

Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:

 • Slajdy szkoleniowe
 • Specjalistyczny sprzęt nurkowy – wymagany podczas trwania kursu

Dokumenty:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

 • Wpis do książeczki płetwonurka
 • certyfikat Płetwonurka Trimiksowego  KDP CMAS (PT1)

Dalszy rozwój:

Ukończenie tego kursu daje możliwość dalszego rozwoju nurkowego na ścieżce technicznej. Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS PN2 można przystąpić do kursów trimiksowych– Płetwonurek Trimiksowy Normoksyczny PT1, a następnie Zaawansowany Płetwonurek Trimiksowy KDP/CMAS PT2.

Terminy:

Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was :)