Płetwonurek nitroksowy PN1

 

Wielu początkujących płetwonurków uważa, że „tajemniczy nitroks” to mieszanina używana do nurkowań technicznych- czyli nie na ich poziomie wyszkolenia. A tymczasem Nitroks- to po prostu mieszanina tlenu i azotu- czyli taka, jaką oddycha każdy płetwonurek, nawet ten początkujący. Na  kursie z zakresu podstawowego nitroksu  zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych o zwiększonej zawartości tlenu (do 40%). Nurkowanie z użyciem nitroksu jest bezpieczniejsze, zwiększa komfort Twojego samopoczucia po nurkowaniu, a także umożliwia wydłużenie bezdekompresyjnego czasu nurkowania.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:

•           Ukończyć 14 lat (poniżej 18 lat, należy przedstawić zgodę rodziców/opiekunów)

•           Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny stopień innych organizacji

•           Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do płetwonurkowania

•           Posiadać ubezpieczenie NNW

Program  szkolenia:

•           Część teoretyczna: 6,5 godzin wykładów 

•        Część praktyczna: 3 godziny zajęć praktycznych, w tym minimum 1 nurkowanie w wodach otwartych, w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/ CMAS, przy ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie wynoszącym 1,4 ata.

Uzyskiwane uprawnienia:

•           Nurkowanie z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. pp O2 – 1.4 bara) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/ CMAS,

•           Szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3).

•           są ważne w Polsce i na całym świecie

•           są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem

Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:

•           Slajdy szkoleniowe

•           Specjalistyczny sprzęt nurkowy – wymagany podczas trwania kursu

Dokumenty:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

•           Wpis do książeczki płetwonurka

•           certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP CMAS (PN1)

Dalszy rozwój:

Ukończenie tego specjalistycznego kursu rozwija nie tylko wiedzę i umiejętności płetwonurka, ale i jego możliwości. Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS PN1 można ponadto przystąpić do kolejnych kursów ze ścieżki technicznej – zaczynając od kursu Zaawansowanego Płetwonurka Nitroksowego  KDP/CMAS  PN2.

Terminy:

Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was 