Płetwonurek Podlodowy (PPL)

 

Zapraszamy na podlodową przygodę! Podczas tego kursu płetwonurkowego zapoznasz się z zasadami bezpiecznego  nurkowania i zdobędziesz wystarczającą wiedzę i umiejętności praktyczne do nurkowania z pod lodem.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:

 • Ukończyć 16 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/ opiekunów prawnych)
 • Posiadać stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1), potwierdzony certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędny stopień innej organizacji,
 • Posiadać zalogowane 15 nurkowań stażowych po kursie P1,
 • Posiadać stopnie Płetwonurka Nocnego (PNO) KDP/CMAS i Nawigatora (PNA) KDP/CMAS lub równorzędnych innych organizacji
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania lub wypełnić kwestionariusz medyczny bezpośrednio przed kursem potwierdzający dobry stan zdrowia
 • Posiadać ubezpieczenie NNW

Program  szkolenia:

 • Część teoretyczna:  8 godzin wykładów 
 • Część praktyczna: 4,5 godziny zajęć praktycznych, w tym 2  nurkowania na głębokości do 20 m, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut

Kurs może być realizowany w czterech wariantach:

 • Stacjonarny: 1-2 dni ciągłego szkolenia
 • Indywidualny: dowolne dni

Uzyskiwane uprawnienia:

 • Pozwalają na nurkowanie pod lodem
 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem

 Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:

 • Slajdy szkoleniowe
 • Kompletny sprzęt nurkowy podczas trwania kursu

Dokumenty:
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

  • Wpis do książeczki płetwonurka
  • certyfikat Płetwonurka Podlodowego KDP CMAS (PPL)

 Dalszy rozwój:

Ukończenie tego kursu daje możliwość dalszego rozwoju nurkowego. Mając stopień Płetwonurka PPL można poznać wodę od jej chłodnej strony.

Terminy:

Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was :)