Płetwonurek Eksplorator PE

 

Kurs płetwonurka eksploratora pozwala na nurkowanie do 30 metrów, czyli do granicy gdzie znajduje się większość podwodnych atrakcji. Granica 30 metrów jest już jednak pewnym wyzwaniem, dlatego podczas kursu zdobędziesz odpowiednią dawkę wiedzy teoretycznej oraz  umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:

 • Ukończyć 15 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/ opiekunów prawnych)
 • Posiadać stopnie Płetwonurka Nocnego (PNO) KDP/CMAS i Nawigatora (PNA) KDP/CMAS lub równorzędnych innych organizacji
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min 18 metrów
 • Posiadać minimum 15 nurkowań poniżej 10 m po uzyskaniu  stopnia P1
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań nurkowania
 • Posiadać ubezpieczenie NNW

Program  szkolenia:

 • Część teoretyczna: 8 godzin wykładów 
 • Część praktyczna: 7 godzin zajęć praktycznych, w tym 4 nurkowania w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut.

Uzyskiwane uprawnienia:

 • Wykonywanie nurkowań rekreacyjnych do głębokości 30m, w charakterze partnera nurkowego, z płetwonurkiem o kwalifikacjach minimum CMAS** (P2) lub równorzędnym stopniem innych organizacji,
 • Szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek KDP/CMAS** P2
 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone certyfikatem 

Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:

 • Slajdy szkoleniowe
 • Specjalistyczny sprzęt nurkowy – wymagany podczas trwania kursu

Dokumenty:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

 • Wpis do książeczki płetwonurka
 • certyfikat Płetwonurka Eksploratora KDP CMAS (PE)

Dalszy rozwój:

Ukończenie tego kursu daje możliwość dalszego rozwoju nurkowego. Mając stopień Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (PE) można przystąpić do kursu nurkowania KDP/CMAS ** P2.

Terminy:

Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was