Płetwonurek w Zestawie Butlowym PZB

 

Zestaw butlowy- potocznie nazywany twin setem jest obecnie nie tylko powszechnie stosowany wśród płetwonurków technicznych, ale i staje się coraz bardziej popularny wśród płetwonurków rekreacyjnych  podnosząc znacznie ich bezpieczeństwo nurkowania. Podczas kursu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w twin – secie, poznasz różne typy zestawów butlowych oraz  potrafił prawidłowo skonfigurować swój sprzęt.  

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:

 • Ukończyć 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/ opiekunów prawnych)
 • Posiadać stopień płetwonurka eksploratora PE KDP/CMAS lub równorzędny stopień innych organizacji
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania
 • Posiadać ubezpieczenie NNW

Program  szkolenia:

 • Część teoretyczna: 2,5 godziny wykładów
 • Część praktyczna: 5 godzin zajęć praktycznych, w tym 3 nurkowania w wodach otwartych o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.

Uzyskiwane uprawnienia:

 • do nurkowań w zestawie butlowym, do głębokości wynikających z posiadanych uprawnień
 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem
 • wymagane są przed przystąpieniem do kursu PN2

Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:

 • Slajdy szkoleniowe
 • Specjalistyczny sprzęt nurkowy – wymagany podczas trwania kursu

Dokumenty:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

 • Wpis do książeczki płetwonurka
 • Certyfikat Płetwonurka w zestawie dwubutlowym  KDP CMAS (PZB)

Dalszy rozwój:

Mając stopień Płetwonurka w Zestawie Butlowym KDP/CMAS (PZB) można przystąpić do kolejnych kursów i w znaczny sposób rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Kurs Płetwonurka w Zestawie Butlowym szczególnie polecamy osobom pragnącym nurkować pod lodem (PPL), chcącym rozpocząć przygodę z nurkowaniem technicznym (PN2), czy wybrać drogę zawodową (KDP/CMAS P3, czy  Instruktor M1).

Terminy:

Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was :)