Płetwonurek Nocny PNO

 

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w nocy oraz w warunkach ograniczonej widoczności.  Nurkując w nocy masz niepowtarzalną okazję na obcowanie z bogatym podwodnym życiem, część gatunków zwierząt morskich wychodzi z ukrycia dopiero w nocy, a część – zawieszona w wielkim błękicie- odpoczywa. Ponadto nurkowanie nocne na mniejszych głębokościach jest doskonałym przygotowaniem do głębszego nurkowania tam- gdzie nie dociera już światło dzienne. 

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:

 • Ukończyć 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/ opiekunów prawnych)
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na co najmniej 18 metrów
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania lub wypełnić kwestionariusz medyczny bezpośrednio przed kursem potwierdzający dobry stan zdrowia
 • Posiadać ubezpieczenie NNW

Program  szkolenia:

 • Część teoretyczna: 5 godziny wykładów 
 • Część praktyczna: 3 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut.

Uzyskiwane uprawnienia:

 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem
 • szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek Eksplorator

Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:

 • Slajdy szkoleniowe
 • Specjalistyczny sprzęt nurkowy – wymagany podczas nurkowań nocnych

Dokumenty:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

 • Wpis do książeczki płetwonurka
 • międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nocnego KDP CMAS (PNO)

Dalszy rozwój:

Ukończenie tego kursu daje możliwość dalszego rozwoju nurkowego. Mając stopień Płetwonurka Nawigatora KDP/CMAS (PNA) można przystąpić do kursu nurkowania do 30 metrów (PE).

Terminy:

Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was :)