Płetwonurek Turystyczny-Nadzorowany (PTN)

 

Zapraszamy na podwodną przygodę! Podczas podstawowego kursu płetwonurkowego zapoznasz się z zasadami bezpiecznego  nurkowania i zdobędziesz wystarczającą wiedzę i umiejętności praktyczne do nurkowania z wykorzystaniem sprzętu nurkowego.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:

 • Ukończyć 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/ opiekunów prawnych)
 • Posiadać umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora)
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania lub wypełnić kwestionariusz medyczny bezpośrednio przed kursem potwierdzający dobry stan zdrowia
 • Posiadać ubezpieczenie NNW

Program  szkolenia:

 • Część teoretyczna:  10 godzin wykładów 
 • Część praktyczna: 14 godzin zajęć praktycznych o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut

Kurs może być realizowany w czterech wariantach:

 • Stacjonarny: 3 dni ciągłego szkolenia
 • Weekendowy: 2 weekendy
 • Indywidualny: dowolne dni

Uzyskiwane uprawnienia:

 • Pozwalają na nurkowanie rekreacyjne z wykorzystaniem sprzętu powietrznego do głębokości 12 m w towarzystwie instruktora lub z płetwonurkiem posiadającym stopień KDP/CMAS*** P3 lub równorzędny inych organizacji.
 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem

 Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:

 • Slajdy szkoleniowe
 • Kompletny sprzęt nurkowy podczas trwania kursu

Dokumenty:
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

 • książeczkę płetwonurka wraz z wpisem
 • logbook
 • międzynarodowy certyfikat P1 KDP/CMAS*

 Dalszy rozwój:

Ukończenie tego kursu daje szerokie możliwości rozwoju nurkowego. Mając stopień  Płetwonureka Turystyczny-Nadzorowany (PTN) można podnieść kwalifikacje do stopnia KDP/CMAS* P1 przystępując do kursu P1 BIS.

Terminy:

Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was :)