Stopień zaawansowany P2

 

Na kursie KDP/CMAS P2 zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie dużych głębokości – do 40 metrów oraz kierowanie nurkowaniem   partnera i swoim w zakresie średnich głębokości. Celem tego kursu jest również poznanie procedur ratunkowych oraz autoratowniczych, nauczysz się jak reagować na sytuacje awaryjne, oraz dowiesz się jak  udzielać pomocy w wypadkach nurkowych.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:

 • Ukończyć 16 lat
 • Posiadać stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1), potwierdzony certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędny stopień innej organizacji,
 • Posiadać stopnie specjalistyczne, potwierdzone certyfikatami KDP/CMAS z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurka eksploracyjnego (PE), lub równorzędnych stopni innych organizacji,
 • Posiadać zalogowane 5 nurkowań stażowych po kursie płetwonurka eksploratora (PE),
 • Posiadać zgodę obydwu rodziców lub opiekunów prawnych (osoby niepełnoletnie),
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
 • Posiadać ubezpieczenie NNW

Program  szkolenia:

 • Część teoretyczna:  15 godzin wykładów 
 • Część praktyczna: 28 godzin zajęć praktycznych, w tym 12 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 360 minut

Kurs może być realizowany w czterech wariantach:

 • Stacjonarny:  6 dni ciągłego szkolenia
 • Weekendowy: 3 weekendy.
 • Indywidualny: w dowolne dni i w dowolnym miejscu.

Uzyskiwane uprawnienia:

 • Pozwalają na nurkowanie rekreacyjne z wykorzystaniem sprzętu powietrznego do głębokości 40 m z partnerem o minimum równorzędnych uprawnieniach (przynajmniej jedna osoba musi być pełnoletnia)
 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem

 Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:

 • Tabele dekompresyjne do planowania nurkowań rekreacyjnych
 • Slajdy szkoleniowe

Dokumenty:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

 • Wpis do książeczki płetwonurka
 • Międzynarodowy certyfikat P2 KDP/CMAS**

Dalszy rozwój:

Ukończenie kursu P2 KDP/CMAS** daje szerokie możliwości dalszego rozwoju nurkowego.  Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS P2 można ponadto wybrać ścieżkę techniczną przystępując do kursów: nitrox zaawansowany (PN2), płetwonurek jaskiniowy (PJ1), czy płetwonurek trimiksowy (PT1).

Terminy:

Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was :)