Płetwonurek Nawigator PNA

 

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nawigowanie podczas nurkowania.  Kurs nawigacji podwodnej pozwoli Ci samodzielnie zaplanować, a następnie przepłynąć wyznaczoną  trasę oraz zakończyć nurkowanie w zamierzonym miejscu. 

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:

 • Ukończyć 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/ opiekunów prawnych)
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na co najmniej 18 metrów
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
 • Posiadać ubezpieczenie NNW

Program  szkolenia:

 • Część teoretyczna: 4,5 godziny wykładów
 • Część praktyczna: 4 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.

Uzyskiwane uprawnienia:

 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem
 • szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek Eksplorator

 Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:

 • Slajdy szkoleniowe
 • Specjalistyczny sprzęt nurkowy – wymagany podczas nurkowań nawigacyjnych podczas trwania kursu

Dokumenty:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

 • Wpis do książeczki płetwonurka
 • międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nawigatora KDP CMAS (PNA)

Dalszy rozwój:

Ukończenie tego kursu daje możliwość dalszego rozwoju nurkowego. Mając stopień Płetwonurka Nawigatora KDP/CMAS PNA można przystąpić do kursu nurkowania do 30 metrów (PE).

Terminy:

Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was