Stopień podstawowy P1

 

Zapraszamy na podwodną przygodę! Podczas podstawowego kursu płetwonurkowego zapoznasz się z zasadami bezpiecznego  nurkowania i zdobędziesz wystarczającą wiedzę i umiejętności praktyczne do nurkowania z wykorzystaniem sprzętu nurkowego.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:

 • Ukończyć 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/ opiekunów prawnych)
 • Posiadać umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora)
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania lub wypełnić kwestionariusz medyczny bezpośrednio przed kursem potwierdzający dobry stan zdrowia
 • Posiadać ubezpieczenie NNW

Program  szkolenia:

 • Część teoretyczna:  13 godzin wykładów 
 • Część praktyczna: 20 godzin zajęć praktycznych, w tym 9 nurkowań lub szkolenie basenowe oraz 7 nurkowań w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 200 minut

Kurs może być realizowany w czterech wariantach:

 • Stacjonarny: 4-5 dni ciągłego szkolenia
 • Weekendowy: 2 weekendy
 • Indywidualny: dowolne dni

Uzyskiwane uprawnienia:

 • Pozwalają na nurkowanie rekreacyjne z wykorzystaniem sprzętu powietrznego do głębokości 20 m z partnerem o minimum równorzędnych uprawnieniach. Dodatkowo przynajmniej jedna osoba musi być pełnoletnia.
 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem

 Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:

 • Podręcznik płetwonurka P1 KDP/CMAS* autorstwa Krzysztofa Rojka
 • Slajdy szkoleniowe
 • Kompletny sprzęt nurkowy podczas trwania kursu

Dokumenty:
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

 • książeczkę płetwonurka wraz z wpisem
 • logbook
 • międzynarodowy certyfikat P1 KDP/CMAS*
 • Podręcznik

 Dalszy rozwój:

Podstawowy kurs płetwonurkowania jest pierwszym krokiem. Ukończenie tego kursu daje szerokie możliwości rozwoju nurkowego. Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS P1 można przystąpić do kursów specjalistycznych rozwijających wiedzę i umiejętności płetwonurka w sposób kompletny, tj. do kursów: nurkowania w nocy (PNO), nawigacji podwodnej (PNA), nurkowania w suchym skafandrze(PSS), nurkowania z wykorzystaniem nitroksu(PN1), nurkowania w morzu i na wrakach(PWM), nurkowania pod lodem (PPL)i nurkowania dekompresyjnego (PE i P2).

Terminy:

Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was :)