Płetwonurek w Suchym Skafandrze PSS

 

Nurkowanie w suchym skafandrze oznacza komfort termiczny i/lub wydłużenie czasu nurkowania.  Podczas kursu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w skafandrze suchym, poznasz różne rodzaje skafandrów i będziesz potrafił dobrać dla siebie optymalny rodzaj skafandra, a ponadto nauczysz się w jaki sposób o skafander suchy zadbać. 

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:

 • Ukończyć 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/ opiekunów prawnych)
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny stopień innych organizacji
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania
 • Posiadać ubezpieczenie NNW

Program  szkolenia:

 • Część teoretyczna: 7 godzin wykładów 
 • Część praktyczna: 5 godzin zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania na wodach otwartych, do głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o łącznym czasie nie mniejszym niż 40 minut.

Uzyskiwane uprawnienia:

 • Do nurkowań w suchych skafandrach do głębokości wynikających z posiadanych uprawnień
 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem
 • Szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek P3 KDP/CMAS***.

Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:

 • Slajdy szkoleniowe
 • Specjalistyczny sprzęt nurkowy – wymagany podczas trwania kursu

Dokumenty:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

 • Wpis do książeczki płetwonurka
 • Certyfikat Płetwonurka w Suchym Skafandrze  KDP CMAS (PSS)

Dalszy rozwój:

Kurs nurkowania w skafandrze suchym w znacznym stopniu podwyższy Twoje umiejętności nurkowe. Poza tym będąc Płetwonurkiem nurkującym w suchym skafandrze KDP/CMAS  (PSS) zwiększasz swoje bezpieczeństwo i komfort w zimnych wodach- podczas nurkowania pod lodem (PPL), czy nurkowania wrakowo – morskiego (PWM)- a do przystąpienia do kursów PPL, czy PWM zachęcamy szczególnie te osoby, które posiadają już umiejętność nurkowania w skafandrach suchych.

Terminy:

Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was :)