Płetwonurek Normoxic Trimix PT1

 

Jeśli interesują Cię bezpieczne nurkowania w zakresie głębokości poniżej 50 metrów, to kurs trimiksowy KDP/CMAS PT1 jest przeznaczony właśnie dla Ciebie. Trimiks jest mieszaniną trzech gazów, najczęściej helu, tlenu i azotu i daje Ci możliwość nurkowania poniżej granicy 50 metrów bez efektów nieprzyjemnej narkozy azotowej, czy niebezpiecznego zatrucia tlenowego. Nurkowania trimiksowe są obarczone jednak innymi czynnikami ryzyka, dlatego kurs nurkowania trimiksowego przeznaczony jest dla doświadczonych płetwonurków.  Podczas kursu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z wykorzystaniem normoksycznego trimiksu, do 65 metrów.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy: 

 • Ukończyć 18 lat 
 • Posiadać stopień P2 KDP/CMAS ** lub równorzędny stopień innych organizacji
 • Posiadać stopień PN2 KDP/CMAS * lub równorzędny stopień innych organizacji
 • Minimalna ilość nurkowań dekompresyjnych po uzyskaniu stopnie PN2, a przed przystąpieniem do kursu PT1 to 20
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
 • Posiadać ubezpieczenie NNW

Program  szkolenia:

 • Część teoretyczna: 12 godzin wykładów 
 • Część praktyczna: 21 godzin zajęć praktycznych, w tym 6 nurkowań na głębokościach do 65 metrów

Uzyskiwane uprawnienia:

 • Do nurkowań z wykorzystaniem normoksycznych mieszanin trimiksowych, do głębokości 65 metrów
 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem
 • są wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek Trimiksowy Zaawansowany KDP/CMAS PT2.

Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:

 • Slajdy szkoleniowe
 • Specjalistyczny sprzęt nurkowy – wymagany podczas trwania kursu

Dokumenty:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

 • Wpis do książeczki płetwonurka
 • certyfikat Płetwonurka Trimiksowego  KDP CMAS (PT1)

Dalszy rozwój:

Mając stopień Płetwonurka Trimiksowego PT1 KDP/CMAS można przystąpić do kolejnego kursu ze ścieżki technicznej – Płetwonurek Trimiksowy Zaawansowany PT2.

Terminy:

Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was 