Płetwanurek ze skuterem (PS1)

 

Skuter podwodny jako urządzenie elektromechaniczne przeznaczone do holowania osoby nurkującej powinien posiadać ustalone parametry i właściwości eksploatacyjne umożliwiające bezpieczne planowanie
nurkowania. Z powodu braku administracyjnych uregulowań dotyczących stosowania skuterów eksperci CMAS we
współpracy z konstruktorami nakreślili założenia techniczne niezbędne przy ich projektowaniu.Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie rekreacyjne z zastosowaniem jednego skutera na wodach otwartych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, oraz umiejętności pozwalające na obsłużenie skutera przed i po nurkowaniu, a także jego zastosowaniem w ratownictwie nurkowym.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:

 • Ukończyć 16 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/ opiekunów prawnych)
 • Posiadać stopnie Płetwonurka Eksploratora (PE) KDP/CMAS
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań nurkowania
 • Posiadać ubezpieczenie NNW

Program  szkolenia:

 • Część teoretyczna: 6 godzin wykładów 
 • Część praktyczna: 4 godzin zajęć praktycznych, w tym 3 nurkowania w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut.

Uzyskiwane uprawnienia:

 • Wykonywanie nurkowań ze skuterem
 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone certyfikatem 

Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:

 • Slajdy szkoleniowe
 • Specjalistyczny sprzęt nurkowy – wymagany podczas trwania kursu

Dokumenty:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

 • Wpis do książeczki płetwonurka
 • certyfikat Płetwonurka Ze Skuterem KDP CMAS (PS1)

Dalszy rozwój:

Ukończenie tego kursu daje możliwość dalszego rozwoju nurkowego oraz zwiększa możliwości poznawania środowiska wodnego.

Terminy:

Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was