Stopień mistrzowski P3

 

Na kursie KDP/CMAS P3 zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy płetwonurków w zakresie głębokości wynikających z ich uprawnień. Kurs przygotowujący Cię do roli przewodnika nurkowego, pozwala osiągnąć Ci najwyższy stopień nurkowy w Polsce- poziom mistrzowski, dzięki niemu możesz dołączyć do grupy profesjonalistów. Po ukończeniu tego szkolenia będziesz potrafił nie tylko zanurkować, czy poprowadzić grupę do głębokości 50 metrów, ale i staniesz się kompletnym organizatorem nurkowań i wyjazdów nurkowych.   

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:

 • Ukończyć 18 lat
 • Posiadać stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędny stopień innej organizacji,
 • Posiadać stopnie specjalistyczne z zakresu nurkowania w suchych skafandrach (PSS),  nurkowania nitroksowego (PN1) oraz nurkowania w zestawie butlowym (PZB) lub w konfiguracji bocznej (PKB)
 • Posiadać przeszkolenie z zakresu medycyny nurkowej oraz pierwszej pomocy (PP) lub posiadanie tytułu lekarza medycyny, ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej (KPP) w rozumieniu ustawy o KSRM albo ukończenie części medycznej kursu w jednym w poniższych wariantów:

  • patofizjologia i pierwsza pomoc – we wskazanym przez KDP Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej
  • BLS DAN, OFA DAN
  • patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP
 • Od momentu uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** posiadać zalogowane 40 nurkowań, w tym przynajmniej 10 na głębokość 30- 40 m.
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
 • Posiadać ubezpieczenie NNW

 Program  szkolenia:

 • Część teoretyczna: 19 godzin wykładów i seminariów   
 • Część praktyczna: 35 godzin zajęć praktycznych, w tym 10 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 360 minut

Kurs może być realizowany w czterech wariantach:

 • Stacjonarny: 5 dni ciągłego szkolenia
 • Weekendowy: 4 weekendy.
 • Indywidualny: w dowolne
  dni i w dowolnym miejscu.

Uzyskiwane uprawnienia:

 • Pozwalają na nurkowanie bezdekompresyjne (bez zmiany gazu) do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza jako gazu dennego z partnerem o kwalifikacjach przynajmniej KDP/CMAS PGP lib KDP/CMAS*** P3
 • Pozwalają na kierowanie pod wodą zespołem płetwonurków posiadających
  stopnie KDP/CMAS* (P1), KDP/CMAS ** (P2), KDP/CMAS*** (P3) (lub kwalifikacje
  równoważne innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości
 • Pozwalają na organizajcę oraz prowadzenie wyjazdów nurkowych w kraju i za granicą
 • Pozwalają na uczestniczenie w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora, tj.
  a. nadzorować na powierzchni poprawność oraz kolejność przygotowywania się kursantów do nurko
  wania,
  b. sprawdzać poprawność montażu oraz kontrolować działanie sprzętu nurkowego kursantów przed
  ich wejściem do wody,
  c. dokonywać niezbędnych napraw w sprzęcie nurkowym na miejscu nurkowania,
  d. uczestniczyć wraz z instruktorem w demonstracji technik nurkowych pod wodą
  e. zabezpieczać ratowniczo na powierzchni miejsce realizacji kursu nurkowego
 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem 

Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:

 • Tabele dekompresyjne do planowania nurkowań rekreacyjnych
 • Slajdy szkoleniowe

Dokumenty:
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

 • Wpis do książeczki płetwonurka
 • Międzynarodowy certyfikat P3 KDP/CMAS***

Dalszy rozwój:

Ukończenie kursu P3 KDP/CMAS*** pozwala wejść do grona zawodowców. Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS P3 można zbierać doświadczenia jako profesjonalny przewodnik nurkowy oraz można rozpocząć ścieżkę instruktorską na kursach instruktorskich specjalizacyjnych: archeologii podwodnej (MA), filmowania podwodnego (MF) oraz fotografii podwodnej (MF1). Ponadto można zdecydować się na kontynuowanie zawodowej ścieżki nurkowej i przystąpić  do kursu na stopień instruktorski KDP CMAS M1.

Terminy:

Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was :)