CN Adriatic


Copyright © 2024 - Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone. Rozpowszechnianie za zgodą właścicieli CN Adriatic

Nurkowanie techniczne

 

Baza Cn Adriatic specjalizuje się również w nurkowaniach technicznych, do których mamy nad Hańczą najlepsze warunki w Polsce.

Oprócz kursów technicznych u nas możesz:

  • zanurkować technicznie z instruktorem będącym Twoim partnerem nurkowym (pod warunkiem posiadanych uprawnień do nurkowań technicznych)
  • zanurkować również w celach warsztatowych, aby wykonać  różne ćwiczenia doskonalące Twoje umiejętności i podnoszące próg Twojego bezpieczeństwa pod wodą.
  • naładować butle dowolnymi mieszaninami oddechowymi, dysponujemy profesjonalnym sprzętem oraz wykwalifikowanym w tym celu personelem
  • wykonać nurkowanie na słynną „setkę”