CN Adriatic


Copyright © 2019 - Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone. Rozpowszechnianie za zgodą właścicieli CN Adriatic

Projekty UE

 

Firma Cn Adriatic Izabela Radecka otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i innowacje”, umowa o powierzenie grantu nr Grant/109

Cel projektu:
Celem grantu jest zakup systemu informatycznego -licencji na dedykowaną platformę szkoleniową- pozwalającego na zdobycie obowiązkowej  wiedzy teoretycznej w wyspecjalizowanych kursach nurkowych w systemie CMAS.

Wartość projektu: 174 660,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 99 400,00 PLN