CN Adriatic


Copyright © 2018 - Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone. Rozpowszechnianie za zgodą właścicieli CN Adriatic

dodano: 09-01-2017 | dział: Aktualności i wydarzenia

Usprawnienie systemu sprzedaży w firmie

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie m.in. zwiększenie potencjału wytwórczego, wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zwiększenie zatrudnienia...

 

Tytuł projektu: „Usprawnienie systemu sprzedaży w firmie.”

Wartość całkowita projektu: 285 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 128 250,00 zł

Cele i efekty projektu:

Celem jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Cel zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu dedykowanego systemu informatycznego, który zwiększy potencjał handlowy przedsiębiorstwa oraz zdolność do świadczenia usług.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie m.in. zwiększenie potencjału wytwórczego, wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zwiększenie zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3 Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.